7ข้อดี ของการเลี้ยงแมว...

Last updated: Apr 25, 2019  |  788 จำนวนผู้เข้าชม  |  สาระน่ารู้

7ข้อดี ของการเลี้ยงแมว...

ข้อดีของการเลี้ยงแมว...
1. แมวจะรักเจ้าของโดยไม่มีเงื ่อนไข : เพราะสัตว์ก็คือสัตว์ พวกมันจะไม่สร้างเงื่อนไขหร ือเสาะแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ใน

2. เพิ่มความรับผิดชอบทำให้มอง เห็นคุณค่าในตัวเอง : หลายคนอาจจะคิดว่า ตนเองคงเลี้ยงแมวไม่ได้หรอก  เพราะลำพังต้องดูแลตัวเองยา กลำบากพออยู่แล้ว แต่ผู้เชี่ยวชาญกลับบอกว่า ความรับผิดชอบเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการดูแลแมวนี่แหละ ที่จะทำให้คุณมองเห็นคุณค่า และความมีสำคัญในตัวเองมากยิ่งขึ้น

3. พาแมวไปเดินเล่น เพื่อสร้างสุขภาพกายและใจให ้ดีขึ้น : ถ้าได้เริ่มเลี้ยงแมวหรือสั ตว์เลี้ยงชนิดอื่น ๆ แล้วล่ะก็ เจ้าของจะต้องพาแมวออกไปเดิ นเล่นนอกบ้านอยู่บ่อย ๆ

4. การสัมผัสแมวจะช่วยปรับอารม ณ์ให้ดีขึ้นได้ : แม้ว่าคุณจะอารมณ์เสียมาจาก ไหน แต่ถ้าได้ลูบไล้ขนนุ่ม ๆ ของแมวแล้วก็จะทำให้ผ่อนคลา ยมากขึ้น

5. แมวช่วยรักษาระดับความดันโล หิตได้เป็นปกติดีกว่าการพึ่ งยา : แม้ในทางการแพทย์จะใช้ยาที่ ช่วยลดความดันโลหิต แต่ผลการวิจัยกลุ่มอาชีพผู้ ช่วยนักลงทุน (Stockbrokers) ในนิวยอร์ก ที่เป็นความดันโลหิตสูง ด้วยการให้เลี้ยงหมาและแมวน ั้นพบว่า กลุ่มผู้ที่เลี้ยงสัตว์มีคว ามดันโลหิตและอัตราการเต้นข องหัวใจต่ำลงกว่ากลุ่มผู้ที ่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์

6. สร้างความสัมพันธ์ทางสังคม : เมื่อคุณได้พาแมวออกไปข้างน อกแล้วไปเจอสังคมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนที่เลี้ยงแมว เหมือนกันหรือผู้คนรอบข้าง ก็จะทำให้เกิดการพูดคุยและเ ปิดโอกาสตัวเองได้สานสัมพัน ธ์กับคนรอบข้าง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยจัดการ กับความเครียดได้เป็นอย่างดี

7. แมวรับฟังปัญหาได้ดีกว่าคน : บางครั้งการได้พูดระบายหรือ บอกเล่าปัญหาให้กับคนที่ไว้ ใจได้รับฟังก็จะช่วยให้รู้ส ึกดีขึ้น แต่อาจจะน้อยกว่าการระบายให ้แมวฟัง เพราะพวกมันจะไม่ตัดสินอะไร ในตัวคุณได้เลยแม้แต่น้อย และจะรับฟังอย่างตั้งใจ ซึ่งนั่นอาจจะทำให้รู้สึกสบ ายใจมากกว่าการระบายให้คนฟั งในบางครั้ง

Powered by MakeWebEasy.com